Martin Protiva

Hledáte spolehlivého daňového poradce? 

Obraťte se s důvěrou na .

Jsem členem Komory daňových poradců zapsaný pod evidenčním číslem 4777. Mám více než desetileté zkušenosti se zpracováním daňových přiznání a poradenství pro právnické i fyzické osoby.

Daňové poradenství je právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech které s nimi přímo souvisí. Zajistím správné splnění daňových a odvodových povinností včetně komunikace s finančními úřady a dalšími orgány státní správy.

Samozřejmou součástí mých služeb jsou konzultace a poradenství v ekonomické oblasti.

Za poskytnuté služby nesu právní odpovědnost a mám pojištění  pro případ způsobené škody do výše 3 000 000 Kč.